Tutorials

Are you looking for tutorials in English? Please click here.
--------------------------------------------------------------------------
Eftersom våra engelskspråkiga tutorials har hundratals dagliga läsare, och våra svenskspråkiga några enstaka i veckan, så har vi beslutat att fokusera det fortsatta tutorials-skapandet till endast engelskspråkiga. Om Du önskar någon tutorial översatt till svenska, vänligen kommentera det i avsedd engelskspråkig tutorial, så skall vi översätta den så snart förutsättningarna tillåter.

Tutorial – Hur man använder texturer i OpenEXR-format (.exr) för material i Unreal Engine 4.25

Denna tutorial har det primära syftet att introducera köpare av aifosDesigns materialtexturer till användningen av dessa i Unreal Engine, men det föreslagna arbetsflödet borde kunna appliceras till vilken uppsättning texturer i linjärt (gamma=1.0) OpenEXR-format (.exr) som helst. De exempelmaterial som används är Material – Gräsmatta 2 samt Material – Grus och sand.

Läs mer

Märkt

Tutorial – Hur man installerar typsnitt i Windows eller macOS

Denna korta tutorial har som syfte att åskådliggöra hur enkelt det är att installera nya typsnitt i såväl Windows som macOS. Som exempel används Sanning Arkitekters typsnitt aifosHandwriting, men samma procedur gäller även för andra typsnitt.

Läs mer

Märkt

Tutorial – Hur man roterar en HDRI-textur i Blender 2.90

Denna korta tutorial har som syfte att åskådliggöra hur man kan rotera en HDRI-textur i Blender 2.90, för att återskapa den horisontella solinfallsvinkeln utifrån faktiska väderstreck, eller för att rotera ljusinfallet för konstnärliga ändamål. Ovanstående exempelscen är ljussatt endast av HDRI – Moderniststuga i skogen (sommar, tidig kväll).

Läs mer

Märkt

Tutorial – Hur man använder HDRI för ljussättning av 3D-scener i Blender 2.90

Denna korta tutorial har som syfte att låta användningen av aifosDesigns HDRI-texturer ske så smidigt som möjligt i Blender 2.90. Våra HDRI:er kan användas i vilket tillämpligt 3D-program som helst, men denna tutorial visar på hur enkelt det är att få till realistisk, tillförlitlig och ljusintensitetskalibrerad ljussättning av scener i just Blender. Ovanstående exempelscen är ljussatt endast av HDRI – Moderniststuga i skogen (sommar, tidig kväll).

Läs mer

Märkt

Tutorials-projektet är initierat!

Vi har initierat ett projekt att på denna hemsida försöka dela med oss av de små tips och tricks vi lärt oss när vi arbetat fram våra intrikata workflows.

Läs mer

Märkt