Kategori: Unreal Engine

Tutorial – Hur man använder texturer i OpenEXR-format (.exr) för material i Unreal Engine 4.25

Denna tutorial har det primära syftet att introducera köpare av aifosDesigns materialtexturer till användningen av dessa i Unreal Engine, men det föreslagna arbetsflödet borde kunna appliceras till vilken uppsättning texturer i linjärt (gamma=1.0) OpenEXR-format (.exr) som helst. De exempelmaterial som används är Material – Gräsmatta 2 samt Material – Grus och sand.

Läs mer

Tutorial – How to use OpenEXR (.exr) material textures in Unreal Engine 4.25

This tutorial has the primary purpose to introduce customers of aifosDesign material textures how to use them in Unreal Engine, but the suggested workflow should apply to any texture set stored in linear (gamma=1.0) OpenEXR format (.exr). The example materials used are Textures – Lawn Grass 2 and Textures – Gravel and Sand.

Läs mer