Kategori: HDRI

Tutorial – Hur man roterar en HDRI-textur i Blender 2.90

Denna korta tutorial har som syfte att åskådliggöra hur man kan rotera en HDRI-textur i Blender 2.90, för att återskapa den horisontella solinfallsvinkeln utifrån faktiska väderstreck, eller för att rotera ljusinfallet för konstnärliga ändamål. Ovanstående exempelscen är ljussatt endast av HDRI – Moderniststuga i skogen (sommar, tidig kväll).

Läs mer

Tutorial – Hur man använder HDRI för ljussättning av 3D-scener i Blender 2.90

Denna korta tutorial har som syfte att låta användningen av aifosDesigns HDRI-texturer ske så smidigt som möjligt i Blender 2.90. Våra HDRI:er kan användas i vilket tillämpligt 3D-program som helst, men denna tutorial visar på hur enkelt det är att få till realistisk, tillförlitlig och ljusintensitetskalibrerad ljussättning av scener i just Blender. Ovanstående exempelscen är ljussatt endast av HDRI – Moderniststuga i skogen (sommar, tidig kväll).

Läs mer

Tutorial – How to rotate an HDRI environment texture in Blender 2.93

This short tutorial covers how to rotate an HDRI environment texture in Blender 2.93, to accurately replicate the horizontal sun bearing of the captured environment for an aifosDesign HDRI , or to customize the light's rotation for artistic endeavours for any HDRI. The above example scene is lit only by HDRI – Modernist Cottage in Forest (Summer; Early Evening).

Läs mer

Tutorial – How to use an HDRI environment texture in Blender 2.93

This short tutorial will guide you how to use any aifosDesign HDRI to light up your Blender 2.93 scene with accurate, realistic and light intensity calibrated environments. The above example scene is lit only by HDRI – Modernist Cottage in Forest (Summer; Early Evening).

Läs mer