Kategori: Tutorials

Unreal Engine tutorials on YouTube

We have started to produce a series of tutorials on YouTube, all pertaining to our workflows associated with Unreal Engine.

The playlist may be accessed via this link.

Läs mer

Tutorial – How to flatten a point cloud in Rhino with Grasshopper

This very short tutorial briefly covers how to flatten a point cloud in Rhino with Grasshopper.

Läs mer

Tutorial – How to decimate a point cloud in CloudCompare and import it with Grasshopper

This very short tutorial briefly covers how to decimate a point cloud in CloudCompare and import it to Rhino with Grasshopper.

Läs mer

Tutorial – How to recreate camera location and rotation data from Metashape in Grasshopper

This very short tutorial briefly covers how to recreate the locations and rotations of cameras from Metashape in Grasshopper.

Läs mer

Tutorial – Hur man använder texturer i OpenEXR-format (.exr) för material i Unreal Engine 4.25

Denna tutorial har det primära syftet att introducera köpare av aifosDesigns materialtexturer till användningen av dessa i Unreal Engine, men det föreslagna arbetsflödet borde kunna appliceras till vilken uppsättning texturer i linjärt (gamma=1.0) OpenEXR-format (.exr) som helst. De exempelmaterial som används är Material – Gräsmatta 2 samt Material – Grus och sand.

Läs mer

Tutorial – How to use OpenEXR (.exr) material textures in Unreal Engine 4.25

This tutorial has the primary purpose to introduce customers of aifosDesign material textures how to use them in Unreal Engine, but the suggested workflow should apply to any texture set stored in linear (gamma=1.0) OpenEXR format (.exr). The example materials used are Textures – Lawn Grass 2 and Textures – Gravel and Sand.

Läs mer

Tutorial – How to install fonts in Windows or macOS

This short tutorial aims to show how easy it is to install new fonts in Windows as well as macOS. The example font used is the aifosDesign font aifosHandwriting, but the procedure shown also applies to other fonts, naturally.

Läs mer

Tutorial – Hur man installerar typsnitt i Windows eller macOS

Denna korta tutorial har som syfte att åskådliggöra hur enkelt det är att installera nya typsnitt i såväl Windows som macOS. Som exempel används Sanning Arkitekters typsnitt aifosHandwriting, men samma procedur gäller även för andra typsnitt.

Läs mer

Tutorial – Hur man roterar en HDRI-textur i Blender 2.90

Denna korta tutorial har som syfte att åskådliggöra hur man kan rotera en HDRI-textur i Blender 2.90, för att återskapa den horisontella solinfallsvinkeln utifrån faktiska väderstreck, eller för att rotera ljusinfallet för konstnärliga ändamål. Ovanstående exempelscen är ljussatt endast av HDRI – Moderniststuga i skogen (sommar, tidig kväll).

Läs mer

Tutorial – Hur man använder HDRI för ljussättning av 3D-scener i Blender 2.90

Denna korta tutorial har som syfte att låta användningen av aifosDesigns HDRI-texturer ske så smidigt som möjligt i Blender 2.90. Våra HDRI:er kan användas i vilket tillämpligt 3D-program som helst, men denna tutorial visar på hur enkelt det är att få till realistisk, tillförlitlig och ljusintensitetskalibrerad ljussättning av scener i just Blender. Ovanstående exempelscen är ljussatt endast av HDRI – Moderniststuga i skogen (sommar, tidig kväll).

Läs mer