Kategori: Fonts

Tutorial – How to install fonts in Windows or macOS

This short tutorial aims to show how easy it is to install new fonts in Windows as well as macOS. The example font used is the aifosDesign font aifosHandwriting, but the procedure shown also applies to other fonts, naturally.

Läs mer

Tutorial – Hur man installerar typsnitt i Windows eller macOS

Denna korta tutorial har som syfte att åskådliggöra hur enkelt det är att installera nya typsnitt i såväl Windows som macOS. Som exempel används Sanning Arkitekters typsnitt aifosHandwriting, men samma procedur gäller även för andra typsnitt.

Läs mer