Esplanadskolan, Årstafältet (kandidatarbete, 2018)

"Esplanadskolan – ett postmodernt skolpalats vid Årstafältet" är Sanning Arkitekters kandidatarbete vid KTH Arkitektur i Stockholm. Kandidatarbetet är arkiverat i Digitala Vetenskapliga Arkivet och återfinns där i dess helhet via denna länk (sidan kan behöva laddas om för att visa dokumentet). Nedan följer en kortare beskrivning av projektet.

Lördagen den 26:e maj år 2018 sätts första spaden i marken för ett av vår tids största bostadsprojekt. Årstafältet, en i dag lantlig lunga i närmaste Söderort, skall under de nästkommande tolv åren bebyggas till två femtedelar med bostäder och i en avsevärt mer urban kontext erbjuda boende till 15 000 nya stockholmare – ett bostadsprojekt vars omfattning motsvarar hela Nynäshamns befolkning, eller en femtedel av Kungsholmens.

Den nya detaljplanen, vars motto är “en plats för möten” och vars ledord är “variation”, förordar att den nya bebyggelsen skall präglas av variation i höjder, former och stilar. I enlighet med detaljplanens ledord och kandidatarbetets program har vi gestaltat en skolbyggnad för 540 elever i åldrarna 10 till 16 år, som med en postmodern, eklektisk ansats förenat element och inspiration från många olika stilbildningar, och där de varierande miljöernas utformning ej underordnar sig någon enskild arkitektonisk princip, utan också i sig utgör en plats för möten – mellan tider, stilar, material och element.

Esplanadskolan har utformats som ett postmodernt skolpalats, där kunskapens enastående värde och institutionens oerhörda vikt befästs i sin monumentalitet. Esplanadskolan riktar sig utåt till såväl den nya som befintliga stadsdelar som ett landmärke och symbolbyggnad, där en stor del av lokalerna är öppna för allmänheten utanför skoltid, och avser i sina inre rumsligheter att erbjuda skolungdomen intresseväckande och varierande lokaler, med ett vinterträdgårdsatrium, en monumental spiraltrappa och en fresnelprismatisk ljusobelisk som sammanbindande nav.

Perspektiv från atriets vinterträdgård, med studieplatser utmed tegelarkaderna.

Fysisk modell i skala 1:200.

Situationsplan i skala 1:400 (originalskala för A1-utskrift).

Visualisering av nya Årstafältet år 2030 – med underlag för den planerade bebyggelsen från White Arkitekter och med kandidatarbetets tillägg i rött.

Elevationsritning med vy från sydost, i skala 1:400 (originalskala för A3-utskrift)

Elevationsritning med vy från nordväst, i skala 1:400 (originalskala för A3-utskrift)

Om Du vill återvända till översikten över våra projekt, vänligen klicka här.

Märkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.