Kategori: Projekt

Studio Northern Grounds (Master’s Studies, 2020/2021)

For the first year of our Master’s studies in architecture at KTH, we were both designated one seat each in Studio Northern Grounds, with a ”focus on the illusory and unstable concepts of grounds, interiors and their coming together as interior grounds”, as well as the complex contextual conditions of the region of northern Scandinavia. […]

Läs mer

”Botanical Probing” (Contest Entry, 2020)

A UFO is collecting a specimen of a Tellurian tree with its tractor beam, with the tree completely ascending from the ground and its night-time dwellers awoken in shock.

Läs mer

”Botanisk sondering” (tävlingsbidrag, 2020)

Ett UFO sonderar terrängen och insamlar ett tellusianskt träd med dess dragstråle. Trädet reser sig helt från marken, och dess nattida gäster väcks i chock.

Läs mer

”Välkomna hem, till den perfekta stormen” (tävlingskoncept, 2020)

Herr och fru Mullvad återvänder hem, bara för att finna sitt porslin i spillror – hela lägenheten skakar av badrumsrenoveringen ovanför.

Läs mer

”Welcome Home, to the Perfect Storm” (Contest Concept, 2020)

Mr. and Mrs. Mole return home, only to find their chinaware in shatters – the whole condominium is shaking from a bathroom renovation upstairs.

Läs mer

”Robot Encounter” (Private Project, 2020)

"Robot Encounter" is a digital artwork made by Sanning Arkitekter, incorporating the interface between 2D and 3D, embodied in the encounter between fairy and robot. Looking from a country road, we were enchanted by the sparse birch grove, and the lighting which was filtered through the woods. Embraced by the equally sheer and sharp sunlight, we took a photograph of the surroundings, as well as captured an HDRI of the same. Our ambition was then to create a still shot from an occluded narrative, atmospheric and beautiful.

Läs mer

”Möte med robot” (privat projekt, 2020)

"Möte med robot" är ett digitalt konstverk av Sanning Arkitekter, som inkorporerar mötet mellan 2D och 3D, förkroppsligat till mötet mellan älva och robot. Vi förtjusades av en björkdunges glesa lummighet, och det ljus som från landsvägen lockade. Väl omsluten av det lika skira som skarpa solskenet tog vi ett fotografi på platsen, och inhämtade underlag till en HDRI från densamma. Vår ambition var sedan att skapa en stillbild från en fördold berättelse, stämningsfull och vacker.

Läs mer

Atelier Aurélie (Private Project, 2020)

Atelier Aurélie is a small atelier envisioned as our dream workplace for painterly endeavours, although the project is presented here as a sculptor's atelier. Designed by Sanning Arkitekter, modeled in Blender, textured with Substance Painter and Megascans, and rendered in Unreal Engine 4.

Läs mer

Ateljé Aurelie (privat projekt, 2020)

Ateljé Aurélie är en liten ateljé som vi fantiserat fram, som vår drömverkstad för måleriska eftersträvanden. Projektet presenteras här i klippet ovan som en en skulptörsateljé. Designad av Sanning Arkitekter, modellerad i Blender, texturerad med Substance Painter och Megascans, och rendererad i Unreal Engine 4.

Läs mer

”History Flight” – Alpha-version [Windows/macOS] (privat projekt, 2020)

"History Flight" är ett historiequiz-spel för Windows och macOS där Du manövrerar ett flygplan i sidled, och säkerställer – med hjälp av Dina historiska kunskaper – att piloten färdas tryggt genom alla historiska årtal. Varje fråga har fyra svarsalternativ, och endast i kollision med det rätta tar sig piloten tryggt vidare genom historien. Utvecklat av Sanning Arkitekter i Unreal Engine 4 för att få en större förståelse för spelmotorn, bortom arkitekturvisualiseringar, är det i grunden ett mycket enkelt spel. Men i stället för att bara låta det lära och roa oss själva, så publicerar vi härmed alpha-versionen för gratis nedladdning (se länk nedan), då vi tror att spelet kan roa en och annan frände i historienörderi. Med endast 134 frågor har alpha-versionen en del innehåll kvar att önska, men frågorna spänner ändå från år 68 till 1995, över kategorier såsom världspolitik och religion, upptäckter och de sköna konsterna, monument och enskilda öden. Svårighetsgraden varierar mellan Berlinmurens fall och det medeltida Japans feodala kollaps, mellan månlandningen och den första operans premiärföreställning, mellan Nelson Mandela och Robinson Crusoes verkliga förebild.

Läs mer