Material – Gräsmatta

16,00 kr

Detta material för 3D-visualisering representerar en gräsmatta. Materialet är inhämtat med fotografi och dess konstituerande texturfiler är efterbehandlade i Substance Painter.

Med de inkluderade texturfilerna kan materialet enkelt återskapas i valfritt renderingsprogram som stöder OpenEXR-filer och Metallic/Roughness-paradigmet. Roughness-texturen kan inverteras i renderingsprogram som endast stöder Glossiness (varvid jämförbart resultat uppnås), och Metallic-texturen kan bortses ifrån (alternativt ersättas med värdet 0) då materialet är helt dielektriskt (icke-ledande, icke-metalliskt).

Materialet är sömlöst och dess texturer täcker en yta som i verkligheten ungefärligen motsvarar 1.35×1.35 meter.

Läs mer i beskrivningen nedan.

För en tutorial om hur man kan använda aifosDesigns materialtexturer i Unreal Engine, klicka här.

Artikelnr: 6230 Kategori:

Beskrivning

Vänligen observera:
Detta är en nedladdningsbar vara som registrerade kunder kan hämta via Mitt konto alternativt via bifogad länk i e-post efter köp av licens. Den licensierade produkten levereras i format och upplösningar enligt specifikation (vänligen se Mer information).

Materialet inkluderar texturer för Base Colour (Albedo), Normal, Ambient Occlusion, Roughness, Metallic och Displacement (Height). Jämte de separata texturfilerna inkluderas även Ambient Occlusion, Roughness och Metallic som en kanalpackad texturfil, för att minska antalet texturfiler som renderingsprogrammet behöver ladda in vid rendering (om inte endast Roughness av de tre används i Ditt workflow, det vill säga, då antalet vore detsamma).

Texturfilerna levereras i två olika upplösningar, nämligen 2048×2048 (2K) samt 4096×4096 (4K). Filformatet är 16-bitars OpenEXR, kodad med half-precision floating-point och PIZ-komprimerad. Samtliga texturfiler i upplösningen 2K uppnår en sammanlagd filstorlek på 33.6 MB, och i upplösningen 4K väger dessa in på 129 MB. Dock inkluderar dessa filstorleksvärden både de separata texturerna för AO, Roughness och Metallic samt den kanalpackade varianten av desamma, vilket ger en till viss del missvisande övervikt i förhållande till det urval av texturer som lämpligen passar just Ditt workflow.

Vänligen notera att denna produkt endast inkluderar de texturfiler som gemensamt representerar materialet, och inte är att se som en ”plug & play”-lösning för att erfå materialet ”direkt-ur-lådan” – texturerna behöver implementeras i en adekvat konfigurerad materialfil/-nod, med en kompatibel shader angiven, för att erfå de egenskaper som texturfilerna definierar (men renderingsprogrammet tolkar). I förhandgranskningsbilderna ovan (notera att visualiseringsscenen ej är inkluderad i produkten) används Unreal Engine 4.25 för att visualisera materialet som texturerna definierar, renderad med standard-shadern ”Default Lit”.

Ytterligare information

Titel

Material – Gräsmatta

Filnamnsprefix

T_Grass_Lawn

Nyckelord

mark, gräs, gräsmatta, sömlös, verklig skala, fotoskannat, PBR

Motsvarande verklig skala

1.35×1.35 meter

Inkluderade texturer

Base Colour (Albedo), Normal, Ambient Occlusion, Roughness, Metallic, Displacement (Height)

Kanalpackade texturer

Kanalpackad Ambient Occlusion [röd kanal], Roughness [grön kanal] och Metallic [blå kanal] inkluderad, jämte separata texturfiler för desamma

Textursuffix

_BC (Base Colour/Albedo), _N (Normal), _AO (Ambient Occlusion, _R (Roughness), _M (Metallic), _AO-R-M (kanalpackad Ambient Occlusion [R], Roughness [G], Metallic [B]), _H (Displacement/Height)

Shading-paradigm

Physically Based Rendering – Metallic/Roughness

Metallisk/dielektrisk enhetlighet

Ja, materialet är helt dielektriskt (icke-ledande, icke-metalliskt) och Metallic-texturen kan ersättas med värdet 0

Filtyp

OpenEXR 16-bit floating-point [HALF] (.exr) med PIZ-komprimering

Upplösningar

2K, 4K

Sammanlagd filstorlek

33.6 MB (2K), 129 MB (4K)

Upphovsman

Sanning Arkitekter

Användarlicens

Royaltyfri, icke-exklusiv, icke-tidsbestämd licens för såväl kommersiellt som icke-kommersiellt bruk

Publiceringsdatum

23 september 2020