Rea!

HDRI – Fullmåne över fält (vår, midnatt)

0,00 kr

Denna HDRI avbildar en 360-graders panoramavy från ett fält på Ladugårdsgärdet i Stockholms stad, och avspeglar ljusförhållandena vid midnattstid en klar vårnatt. Miljön innehåller mestadels naturligt ljus, framför allt från fullmånens sken.

HDRI:n erbjuder högkontrastbelysning för 3D-visualiseringsscener i alla program som har HDRI-funktionalitet, och ljusets atmosfär karakteriseras av vårnattens skarpa månsken.

Läs mer i beskrivningen nedan.

För lågupplösta smakprov av denna och aifosDesigns andra HDRI:er i upplösningen 1K (de licensierade produkterna inkluderar upplösningar upp till 16K), vänligen följ denna länk.

För en tutorial om hur man kan använda HDRI-texturer för ljussättning av 3D-scener i Blender, klicka här.

Artikelnr: 6208 Kategorier: ,

Beskrivning

Vänligen observera:
Detta är en nedladdningsbar vara som registrerade kunder kan hämta via Mitt konto alternativt via bifogad länk i e-post efter köp av licens. Den licensierade produkten levereras i format och upplösningar enligt specifikation (vänligen se Mer information).

N.B. Mörkerfotografering är i sig en brusig verksamhet (genom att öppna ögonen i en nattsvart miljö så ser man själv hur våra egna ögon lägger till brus för att kompensera för ljusfattigdomen), och medan vi är tillfredsställda med de renderingsresultat som denna HDRI ger (där bruset är försumbart om ens synligt), så har begränsningar i den kamerautrustning vi har till förfogande resulterat i att själva HDRI-filen inte är helt fri från brus, och på så sätt når den inte upp till de höga krav som aifosDesign ställer på sina HDRI-produkter. Därmed har vi valt att saluföra denna HDRI utan kostnad, i stället för att beröva 3D-visualiseringsgemenskapen en fullt användbar natt-HDRI.

N.B. 2. En annan konsekvens av ljusfattigdomen är att vi valt att för denna HDRI förankra dess ljusdata vid EV 0 i stället för EV 9, som alla våra andra HDRI-filer är förankrade vid. Detta för att undvika avrundningsfel på grund av de extremt låga ljusdatavärden som miljön erbjudit. På så vis är HDRI-filen 9 EV-steg ljusare än vad den i relation till övriga filer sant är. Var dock försäkrad om att den framtagits enligt samma tillförlitliga paradigm som de övriga, och för att rendera denna HDRI jämförbar med de övriga så behöver endast anges en exponeringskompensation på 9 EV-steg (t.ex. genom att dividera slutartiden eller ISO-känsligheten med 512).

HDRI:n är horisontellt rät, och med den primära ljuskällan (fullmånen) horisontellt centrerad. Den medföljande informationen om månens faktiska infallsvinkel i förhållande till väderstrecken gör det enkelt att återskapa samma ljusinfall i valfritt program.

HDRI:n är så kallat unclipped, vilket innebär att produktionsmetoden anpassats efter den starkaste ljuskällans intensitet, så att alla ljuskällor är korrekt exponerade. Med ett dynamiskt omfång på 17 Exposure Value-steg så har det säkerställts att ljuset som inhämtats likaså avges av HDRI:n verklighetstroget och med realistisk kontrast.

HDRI:n levereras i 5 olika upplösningar (alla som tvåpotens), nämligen 1024×512 (1K), 2048×1024 (2K), 4096×2048 (4K), 8192×4096 (8K) och 16384×8192 (16K). Medan vi rekommenderar att använda den högsta möjliga upplösningen för slutrenderingen – särskilt för att maximera skärpan i reflektionerna hos blanka objekt – så kan en lägre upplösning användas fram till dess, för att optimera renderingstiderna under det löpande scenarbetet.

HDRI:n har fångat det givna ljuset med en vitbalans på 5400 K, och eftersom detta redan är inbakat i filen så bör HDRI:n användas som ljuskälla i valfritt program med en helt neutral vitbalans på 6500 K (RGB 255/255/255), så att inte ljuset som avges blir kallare eller varmare än vad som fångats – om det inte är den konstnärliga avsikten så klart.

Det finns två paradigm när det kommer till exponering under skapandet av HDRI. Det ena är att exponeringen manipuleras så att ljusstyrkan blir balanserad, oavsett om det fångade ljuset varit starkt eller svagt. Detta är det vanligaste paradigmet, och har fördelen att en HDRI i de flesta fall ger okej ljus direkt, utan att exponeringsinställningar för kameror i programmet behöver ändras. Nackdelen av en sådan balanseringsmanipulering är att ljuset inte längre blir fotometriskt korrekt – ljusintensiteten är inte längre så som den faktiskt inhämtats, och om man i en och samma scen byter från en middags-HDRI till en skymnings-HDRI så kan skymningen te sig (nästan) lika ljus som middagssolen (om än med lägre kontrast och annorlunda färgtemperatur).

Därför är alla aifosDesigns HDRI:er uteslutande skapade utifrån det andra paradigmet, där exponeringen i filen är absolut, fixerad vid EV 9 (standard-EV för Blender, 3DS Max, m.fl.), och ljusintensiteten beror helt på den ljusintensitet som inhämtats från de faktiska ljusförhållandena. //Notera dock att denna specifika HDRI har fixerats vid det absoluta referensvärdet EV 0 i stället, som nämnts ovan.// Detta har fördelen att en scen med andra ljuskällor som definierats utifrån realistiska mått (candela, lux, eller liknande) behåller sin verklighetsförankring i och med att den tillkommande HDRI-belysningen följer samma mått, och inte är manipulerad att vara starkare eller ljusare för att se bättre ut från början. Dessutom innebär det att alla HDRI som följer detta paradigm kan ersätta varandra med verklighetstrogna följder; en middags-HDRI som ersätts av en skymnings-HDRI kommer att innebära att scenen blir mycket mörkare, och får andra ljuskällor att framträda tydligare, utan att manipulering av deras intensitet behöver göras. Nackdelen med detta paradigm, som torde vara överkomligt för de flesta digitala konstnärer, är att exponeringsinställningarna för kameror i programmet behöver anpassas utifrån de faktiska ljusförhållandena som återges.

Alla aifosDesigns HDRI:er är noga utprövade och har medföljande en rekommendation om ”balanserat exponeringsvärde” (se under Mer information eller i den medföljande Read me-filen) samt det så kallade kompenseringsvärde som programmets kamerainställningars exponeringsvärde kan ökas eller minskas med för att uppnå balanserad kameraexponering utifrån HDRI:ns faktiska ljusintensitet.

HDRI:n levereras i det för ändamålet optimala formatet Radiance HDR, som kan återge extremt starka ljuskällor (såsom solen) korrekt (till skillnad från OpenEXR 16-bitars half-float) och som samtidigt ändå behåller en rimlig filstorlek (till skillnad från OpenEXR 32-bitars single-precision float). Vi är medvetna om att en handfull program (t.ex. Substance Painter) hanterar OpenEXR-filer bättre än Radiance HDR-filer, och om Ditt workflow kräver det så har Du som köpare även rätt till en OpenEXR-fil i valfri upplösning – om så är fallet, vänligen meddela oss om att Du behöver en sådan och i vilken upplösning, redan i kassans ordernoteringar eller efter köp via info[at]aifosdesign.se, så levererar vi med glädje även en sådan fil separat.

Till denna HDRI medföljer inte ytterligare bakgrundsbilder av tvådimensionellt slag, utan endast den faktiska ljusgivande HDRI-filen, i hela dess 360-graders panoramaprakt. Således är den framför allt lämplig för att ge realistisk ljussättning åt Din 3D-scen, med övertygande ljus och skuggor, och med krispiga reflektioner i blanka ytor. Medan det är fullt möjligt att använda själva HDRI:n som synlig bakgrund för Din kameravy, så ligger denna HDRI:s styrka i dess realistiska ljussättning, och i och med dess tredimensionella projicering så är det inte fullt lika lämpligt att ange den som bakgrund som tvådimensionella bakgrundsbilder, vilket i fallet för denna HDRI inte medföljer. HDRI:n är likaledes utmärkt att använda som bildbaserad ljussättning och som bakgrundsmiljö, i synnerhet om den görs suddig för en bokeh-effekt.

Mer information

Titel

HDRI – Fullmåne över fält (vår, midnatt)

Filnamnsprefix

HDRI_FullMoonField_Spring_Midnight

Nyckelord

exteriör, natur, midnatt, vår, klart, naturligt ljus, artificiellt ljus, hög kontrast, fält, skog, måne, stjärnor, Stockholm

Primär ljuskälla

Månsken

Måninfallsvinkel

162.9 grader medsols från norr, 27.0 grader över horisonten

Tidpunkt

7 april 2020 kl. 23:46 (GMT+2)

Koordinater

59°20'12.0"N 18°07'59.5"E

Egentligt exponeringsvärde

EV 0

Balanserat exponeringsvärde

EV -1.50

Kompenseringsvärde för att uppnå balanserad exponering

+1.50

Dynamiskt omfång

17 EV-steg

Ljuskällor korrekt exponerade (unclipped)

Ja

Vitbalans (vid neutral användning [6500 K])

5400 K

Filtyp

Radiance HDR (.hdr)

Projektion

Ekvirektangulär projektion för sfäriskt panorama (360×180 grader)

Upplösningar

1K, 2K, 4K, 8K, 16K

Filstorlekar

1.66 MB, 6.66 MB, 26.7 MB, 105 MB, 407 MB

Bakgrundsbilder inkluderade

Nej

Länk till bakgrundsbilder

Ej tillämpligt

Upphovsman

Sanning Arkitekter

Användarlicens

Royaltyfri, icke-exklusiv, icke-tidsbestämd licens för såväl kommersiellt som icke-kommersiellt bruk

Publiceringsdatum

10 april 2020